در این درگاه علاوه بر اطلاعات فردی هر شخص، خدمات الکترونیکی نظیر تغییر نام، درخواست کارت ملی، درخواست گواهی تجرد و تغییر نشانی ارائه خواهد شد.

هاشم کارگر، رئیس سازمان ثبت‌ احوال کشور: درگاه خدمات الکترونیکی سازمان ثبت احوال در هفته دولت رونمایی‌ شد.

در این درگاه علاوه بر اطلاعات فردی هر شخص، خدمات الکترونیکی نظیر تغییر نام، درخواست کارت ملی، درخواست گواهی تجرد و تغییر نشانی ارائه خواهد شد.

برای افرادی که فاقد شناسنامه هستند یک کارت و یک کد شناسایی صادر خواهد شد تا وضعیت تابعیت آنها مشخص شود.

  • منبع خبر : ایسنا