وقتی دولت به فکر تامین ماسک مردم مناطق محروم نیست و مردم نیز خود توان خرید آن را ندارند، یا باید به کرونا تن بدهند و یا در انتظار دست غیبی باشند/پیشنهاد ورود بیمه ها در این خصوص

امان قلیچ شادمهر نماینده مردم گنبدکاووس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مردم در مناطق محروم توان خرید ماسک ندارند، گفت: در این حوزه قشر آسیب پذیر و حاشیه نشین بیشترین آسیب را شاهد است.

در چنین شرایطی چه می توان کرد؟ طبیعی است که وقتی دولت به فکر تامین ماسک مردم این مناطق نیست و مردم نیز خود توان خرید آن را ندارند، یا باید به کرونا تن بدهند و یا در انتظار دست غیبی باشند تا آنها را از این بلا نجات دهد.

پیشنهاد من این است که صنعت بیمه در این زمینه پیش قدم شود. صنعتی که همواره منتظر است پس از وقوع حادثه آن را جبران کند، این بار می تواند از وقوع حادثه پیشگیری کند.

این کار علاوه بر این که می تواند بار تبلیغاتی بزرگی برای بیمه گران داشته باشد، بدون شک از هزینه های آنها نیز در حوزه خسارت بیمه های مکمل درمان خواهد کاست.