مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی گلستان گفت: در راستای اجرای مصوبه هیئت وزیران، رانندگان برای سوخت گیری کارت سوخت شخصی همراه داشته باشند.

سید محمد حسینی در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: با الزام وزارت نفت در راستای اجرای مصوبه هیئت وزیران مبنی بر لزوم استفاده از کارت سوخت شخصی، بر اساس دستورالعمل صادره برای محدودسازی تعداد کارت‌های سوخت آزاد در جایگاه‌ها (هر سکو یک کارت) این منطقه از ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ به این کار اقدام کرده است.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی گلستان گفت: لذا رانندگان خودرو در گلستان برای سوخت گیری، کارت سوخت شخصی به همراه داشته باشند.

وی ادامه داد: افرادی که کارت سوخت شخصی ندارند می‌توانند به دفاتر پلیس + ۱۰ مراجعه کنند.

حسینی اضافه کرد: استفاده از کارت سوخت شخصی، علاوه بر مدیریت مصرف، جلوگیری از قاچاق و تهیه آمار، به مدیریت توزیع کمک خواهد کرد.

  • منبع خبر : خبرگزاری مهر