بنده خدا دهیار این روستا برای حفاظت از اموال روستایی‌ که مسئولش‌ هست، جلوی سایبان تاکسی خطی جهت چسباندن آگهی های تبلیغاتی نامزدهای‌ انتخاباتی کیسه گذاشته، متاسفانه دورتا دور‌کیسه رو پوستر‌ چسبودن‌ غیر از محلی‌ که مشخص شده...

بنده خدا دهیار این روستا برای حفاظت از اموال روستایی‌ که مسئولش‌ هست، جلوی سایبان تاکسی خطی جهت چسباندن آگهی های تبلیغاتی نامزدهای‌ انتخاباتی کیسه گذاشته، متاسفانه دورتا دور‌کیسه رو پوستر‌ چسبودن‌ غیر از محلی‌ که مشخص شده…

عزیزانِ طرفداران کاندیداهای گرامی؛ راهِ ورود به مجلس از خرابکاری و خسارت به اموال عمومی و درب و دیوارهای مردم نمی‌گذرد؛

لطفا از کثیف کردن و خسارت به اموال عمومی و درب و دیوار مردم خودداری نمایید و فقط در جاهای مناسب تعبیه شده اقدام به تبلیغات فرمایید.

پس از اتمام تبلیغات هزینه‌های متعدد نظافت، پاک کردن درب و دیوارها و اموال عمومی و شخصی، باعث هدررفت توان کارگران زحمتکش شهرداری ها و دهیاری ها و صرف هزینه غیرضروری بیت المال و مردم در این‌راه خواهد شد، اگر اندکی رعایت شود خسارات کمتری به بار خواهد آمد.

از اینکه حداقل در روزهای باقیمانده این نکته خسارت کمتر را بیشتر توجه و رعایت خواهید نمود متشکریم

  • نویسنده : فریدون قارئی