پارسال ۱۱ هزار و ۷۸۰ میلیارد ریال تسهیلات به ۲۱۴ طرح تولیدی استان پرداخت شد که ۱۵۲ درصد بیشتر از سال ماقبل بود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان گفت: پارسال ۱۱ هزار و ۷۸۰ میلیارد ریال تسهیلات به ۲۱۴ طرح تولیدی استان پرداخت شد که ۱۵۲ درصد بیشتر از سال ماقبل بود.

حسین طلوعیان: رونق تولید جزو اولویت های سازمان بوده و در قالب ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، حمایت لازم از تولید کنندگان انجام می شود.

وی رونق ۴۰ واحد تولیدی راکد، افزایش هفت درصدی ایجاد فرصت شغلی بخش صنعت نسبت به تعهد ۹ هزار ۳۰۰ نفر در سال ۹۸ و تحقق ۹۲ درصد معادل ۱۱۴ میلیون دلار صادرات کالا به وزن ۲۶۶ هزار تن به ۳۱ کشور را از جمله اقدامات سال گذشته این سازمان برشمرد.

  • منبع خبر : ایرنا