خرید تضمینی گندم از ابتدای سال جاری تاکنون نسبت به میزان خرید در بازه زمانی مشابه سال گذشته، ۵۱ درصد رشد داشته و پیش‌بینی می‌شود این روند تا پایانِ فصل زراعی سال ۱۴۰۱ ادامه یابد.

خرید تضمینی گندم از ابتدای سال جاری تاکنون نسبت به میزان خرید در بازه زمانی مشابه سال گذشته، ۵۱ درصد رشد داشته و پیش‌بینی می‌شود این روند تا پایانِ فصل زراعی سال ۱۴۰۱ ادامه یابد.

این موفقیت در شرایطی حاصل شده است که میزان خرید تضمینی گندم سال ۱۴۰۱، نسبت به سال ۱۴۰۰ در برخی استان‌ها تا ۴ برابر افزایش یافته است.

  • منبع خبر : ایرنا