گفتنش تکرار مکررات است ولی خسارت های بیشمار به وسایل برقی مردم از جمله مشکلات بزرگش است حالا خسارت به اموال عمومی و بیت المال هم جای خود دارد، ضروری است قوانین به گونه ای بازنگری شود که ریسک و جریمه های این سرقت ها عاملی قوی و بازدارنده داشته باشد.

سارقان کابل‌های برق، همچنان و بی وقفه در خیابان‌های گنبد جولان می‌دهند…

پرسنل زحمتکش اداره برق هم کماکان در حال اتصال مجدد کابل‌های به سرقت رفته…

گفتنش تکرار مکررات است ولی خسارت های بیشمار به وسایل برقی مردم از جمله مشکلات بزرگش است حالا خسارت به اموال عمومی و بیت المال هم جای خود دارد، ضروری است قوانین به گونه ای بازنگری شود که ریسک و جریمه های این سرقت ها عاملی قوی و بازدارنده داشته باشد.

  • نویسنده : فریدون قارئی