ایستگاه چپرقویمه گنبدکاووس یکی از مراکز مهم تولید بذر گیاهان مرتعی در کشور تلقی می‌شود که تولید آن بیش از دو میلیون اصله بوته در سال است.

رئیس اداره امور مراتع منابع طبیعی گلستان گفت: ایستگاه چپرقویمه گنبدکاووس یکی از مراکز مهم تولید بذر گیاهان مرتعی در کشور تلقی می‌شود که تولید آن بیش از دو میلیون اصله بوته در سال است.

در پنج سال گذشته اقدامات متعددی برای مقابله با بیابانی شدن گلستان انجام شده و ایستگاه چپر قویمه گنبدکاووس با ظرفیت تولید سالانه دو میلیون اصله در این زمینه نقش مؤثری بر عهده داشته است.

  • منبع خبر : خبرگزاری مهر