قبلا خیابانهای فرعی باب بود الان خیابان های اصلی و روشن شهر هم...

قبلا خیابانهای فرعی باب بود الان خیابان های اصلی و روشن شهر هم…

برخی همشهریان از مسئولان قضایی شهرستان درخواست می‌کنند سارقینی که زحمت کشیده میشه دستگیر میشن را بگونه ای محدود گردند که شرایط بازگشت و تکرار مجدد این سرقت ها برایشان فراهم نگردد تا جلوی خسارت به اموال بیت المال و همچنین مردم با ایجاد نوسان برق گرفته شود.

سرقت کابل در خیابان اصلی امام‌خمینی شمالی حوالی تقاطع شریعتی سرقت کابل در خیابان اصلی امام‌خمینی شمالی حوالی تقاطع شریعتی

  • نویسنده : فریدون قارئی