معافیت مالی برای سرمایه‌گذاران منطقه آزاد تجاری اینچه‌برون ۱۲ ساله بوده و تلاش داریم تا این مدت را به ۱۵ سال برای تشویق سرمایه‌گذاران افزایش دهیم.

نماینده مردم گنبدکاووس در مجلس گفت: معافیت مالی برای سرمایه‌گذاران منطقه آزاد تجاری اینچه‌برون ۱۲ ساله بوده و تلاش داریم تا این مدت را به ۱۵ سال برای تشویق سرمایه‌گذاران افزایش دهیم.

دکتر شادمهر بیان کرد: خوشبختانه منطقه آزاد تجاری اینچه‌برون نخستین منطقه‌ای است که مشکل زمین برای واگذاری ندارد و فعالیت این منطقه آغاز شده و در حال تعیین مشاوره و حصارکشی بوده که بعد از مراحل تعیین هیات مدیره و واگذاری اراضی زیرساخت‌های لازم انجام می‌شود.

  • منبع خبر : فارس