در بخش پرونده های جعلی پزشکی قانونی مواردی از شکستگی بینی، شکست ساق پا، سقط جنین و غیره دیده شد که فرد با خودزنی و صدمات بدنی چنین اتفاقاتی را رقم می زند؛ مواردی که قبول آن شاید برای ما سخت باشد اما متاسفانه وجود دارد.

مدیرکل پزشکی قانونی گلستان خاطرنشان کرد: در بخش پرونده های جعلی پزشکی قانونی مواردی از شکستگی بینی، شکست ساق پا، سقط جنین و غیره دیده شد که فرد با خودزنی و صدمات بدنی چنین اتفاقاتی را رقم می زند؛ مواردی که قبول آن شاید برای ما سخت باشد اما متاسفانه وجود دارد.

زارعی با بیان اینکه طی سال های گذشته باند تصادف ساختگی در شرق و غرب گلستان وجود داشت، متذکر شد: حتی پیمانکاری تصادفات ساختگی در گلستان داشتیم که در قالب آن با کسانی که وضعیت مالی محدودی داشتند قرارداد می بستند و با تصادف ساختگی در هزینه های آن سهیم می شدند.

زارعی با بیان اینکه حدود یک هزار و ۵۰۰ نظریه کارشناسی طی سال گذشته در گلستان صادر شده است، گفت: قسمت اعظم مراجعات و ۳۴ درصد کارشناسی ها مربوط به نزاع و درگیری و سپس تصادفات است و در رده های بعدی، موضوعات دیگر قرار می گیرد.

  • منبع خبر : ایسنا