با توجه به جایگاه ویژه‌ گنبدکاووس در پرورش ماهیان گرمابی کشور راه اندازی بازار عرضه بهداشتی آبزیان در این شهر پیگیری خواهد شد.

سرپرست اداره کل شیلات گلستان: استفاده از علم روز در کنار بهره برداری بهینه از منابع آبی موجود استان، ۲ گام موثر در رونق تولید آبزیان محسوب می‌شود که در این زمینه همکار مستمر با مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی کشور و استان در حال انجام است.

وی بیان کرد: با توجه به جایگاه ویژه‌ گنبدکاووس در پرورش ماهیان گرمابی کشور راه اندازی بازار عرضه بهداشتی آبزیان در این شهر پیگیری خواهد شد.

در این نشست آبزی پروران گنبدکاووس مشکلات حیطه فعالیت خود را بیان کردند و سرپرست اداره کل شیلات استان قول پیگیری و تجدیدنظر در خصوص هزینه آب‌بها، کاهش دریافت حق آبه از سوی مدیر امور آب استان در زمان خشکسالی و بازسازی و احیای کانال دیگچه داد.

گنبدکاووس به دلیل شرایط اقلیمی خشک و نیمه بیابانی آن از شهرستان‌های مستعد پرورش ماهیان گرمابی در استان گلستان است.

  • منبع خبر : ایرنا