شب گذشته دو خودروی سواری پژو و سمند با تراکتور تصادف و حادثه ناگواری رقم خورد...

شب گذشته دو خودروی سواری پژو و سمند با تراکتور تصادف و حادثه ناگواری رقم خورد…

با توجه به شروع فصل کشاورزی و نبود روشنایی مناسب در راه ها و البته بعضا نبود روشنایی استاندارد در ادوات کشاورزی و… همشهریان عزیز در‌جاده‌ها نهایت دقت را کنند تا خدای نکرده شاهد تصادفات ناگوار نباشیم.

صحنه تصادف شب گذشته جاده گنبد   کلاله با ۲ مصدوم و یک فوتی +تصاویر

صحنه تصادف شب گذشته جاده گنبد   کلاله با ۲ مصدوم و یک فوتی +تصاویر

صحنه تصادف شب گذشته جاده گنبد   کلاله با ۲ مصدوم و یک فوتی +تصاویر

صحنه تصادف شب گذشته جاده گنبد   کلاله با ۲ مصدوم و یک فوتی +تصاویر

صحنه تصادف شب گذشته جاده گنبد   کلاله با ۲ مصدوم و یک فوتی +تصاویر

  • نویسنده : راضیه اونق