گلایه یکی از همشهریان گنبدی عینا منعکس می گردد:

#صدای_شهروند

گلایه یکی از همشهریان گنبدی عینا منعکس می گردد:

سلام از ساکنین گنبد هستم بعضی نانوایان گنبد در اوج خلوت بودن هم به قانون من درآوردی خودشان پاییند هستند و با یک کارت بانک بیشتر از ۵ تا نان نمی‌دهند خواستم مراتب اعتراض و نارضایتی مردم را بگوش مسئولین برسانید.

پانوشت: چندی پیش یکی از مسئولین گفته بود محدودیتی در تعداد عرضه نان وجود ندارد و اینکار ممنوع است.

  • نویسنده : راضیه اونق