شورای‌ عالی شهرسازی و معماری ایران محدودیت های احداث تله کابین کبودوال در جنوب شرقی علی آبادکتول را با توجه به وقوع ایستگاه مقصد در عرصه ثبت جهانی جنگل هیرکانی (ابر غربی) ابلاغ کرد.

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران محدودیت های احداث تله کابین کبودوال در جنوب شرقی علی آباد کتول را با توجه به وقوع ایستگاه مقصد در عرصه ثبت جهانی جنگل هیرکانی (ابر غربی) ابلاغ کرد.

معاون شهرسازی و معماری در ابلاغ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری خطاب به استاندار و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گلستان بیان کرد: با توجه به وقوع ایستگاه مقصد (تله کابین کبودوال در جنوب شرقی علی آباد کتول گلستان) در عرصه ثبت جهانی جنگل هیرکانی (ابر غربی) مستحدثات ایستگاه مقصد صرفاً محدود به تاسیسات و تجهیزات تله کابین بوده و احداث هرگونه مستحدثه تفریحی، اقامتی، رستوران و غیره در ایستگاه مقصد ممنوع است.

فرزانه صادق مالواجرد در نامه ابلاغ خود با تأکید بر اینکه «به جهت جلوگیری از بروز تخریب در ایستگاه مقصد محدوده آن به صورت محصور خواهد بود» یادآور شد: احداث تاسیسات ایستگاه مبدا با توجه به احتمال بروز مشکل برای شیروانی سد صرفاً و منحصراً منوط به تامین نظر فنی وزارت نیرو و اعمال کلیه تمهیدات فنی– مهندسی مرتبط با استحکام پایه ها و شیروانی وجانمایی مستحدثات خواهد بود.

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رعایت همه شروط مندرج در مجوزات زیست محیطی تله کابین کبودوال را الزامی اعلام کرد.

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۶ آبان ۱۴۰۱ گزارش دبیرخانه شورای عالی در خصوص سوابق موضوع احداث تله کابین کبودوال در جنوب شرق شهر علی آباد کتول مصوب مورخ ۹۷/۴/۲۷ شورای برنامه ریزی و توسعه استان گلستان را پیرو مکاتبه شماره ۱۲۳۷۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۴ رئیس دفتر ریاست جمهوری مورد بررسی قرارداد و با عنایت به صورتجلسه مورخ ۹۹/۵/۱۵ کمیته فنی شماره یک شورای عالی و مستند به تفاهم مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۳ وزرای میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و جهاد کشاورزی، با احداث تله کابین مذکور با تاکید بر رعایت موارد اعلامی موافقت کرد.

نماینده مردم علی آبادکتول در مجلس اسلامی هم در این خصوص به خبرنگار مهر گفته بود: در جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری طرح تله کابین کبودوال مطرح و با شرط رفع برخی از اشکالات مصوب شد.

رحمت اله نوروزی بیان کرد: عملیات اجرایی این پروژه بعد از رفع ایرادات می‌توانند، آغاز شود و مشکلی در این خصوص وجود ندارد.

وی اضافه کرد: احداث تله کابین در علی آباد کتول در حوزه گردشگری می‌تواند تحول ایجاد کرده و رونق اقتصادی را در پی خواهد داشت.

نوروزی تأکید کرد: ظرفیت و قابلیت‌های خوبی در حوزه گردشگری به لحاظ طبیعی وجود دارد و استفاده از این ظرفیت‌ها به صورت اصولی می‌تواند در رشد اقتصادی و توسعه استان تاثیرگذار باشد.

گفتنی است این طرح در سال ۹۹ به صورت مشروط رد شده بود که با پیگیری‌های انجام شده توسط مجمع نمایندگان و استانداری با رفع برخی از نقایص می‌تواند عملیاتی شود.

  • منبع خبر : خبرگزاری مهر