هنوز مدت زیادی از راه اندازی مسکن مهر کاج گنبد نگذشته که مشکلات و کم کاری‌ها خود را نشان دادند...

هنوز مدت زیادی از راه اندازی مسکن مهر کاج گنبد نگذشته که مشکلات و کم کاری‌ها خود را نشان دادند…

مشکلاتی که کم کاری گروهی دست به دست هم داد تا شرایط زندگی‌ برای مردم و ساکنین این محل سخت شود.

نهادهایی‌ که باید بیشتر و بهتر نظارت میکردند / برخورد قانونی با پیمانکاران طراح و پیاده‌ساز پروژه های بخش های عمومی که اشکالات ساخت و ساز و مهندسی در آن ها مشهود است/ عدم خدمات رسانی مناسب دستگاه های مربوطه از عواملی هستند که باعث ایجاد شرایط سخت برای مردم شده است که یکی‌ از موضوعات نگران کننده آن، کودکانی هستند که در معرض بیماری‌های عفونی قرار گرفته اند.

  • نویسنده : فریدون قارئی