مدارس و ادارات گلستان فردا و پس فردا با تاخیر فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

مدارس و ادارات گلستان فردا و پس فردا با تاخیر فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

حاجی گلدی کُر معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار گلستان گفت : در راستای مدیریت مصرف گاز در گلستان طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه ۲۵ و ۲۶ بهمن فعالیت ادارات از ساعت ۹ صبح و مدارس از ساعت ۸ خواهد بود.

  • منبع خبر : صداوسیما