پزشک زنان و زایمان: حفظ حریم شخصی بیمار یک ضرورت است.

پزشک زنان و زایمان: حفظ حریم شخصی بیمار یک ضرورت است.

نباید پزشک بیماران را به‌صورت گروهی ویزیت کند.

زمانی‌که چند بیمار همزمان در مطب پزشک حضور داشته باشند، شاید بیمار نتواند مشکل خود را به راحتی عنوان کند.

در حوزه زنان این مسئله اهمیت بیشتری دارد.

ویزیت گروهی در شهرها و روستاهای کوچک حادتر است

  • منبع خبر : خبرگزاری ایسنا