دوره بازپرداخت ۵ ساله را برای بازپرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن پیش‌بینی کرده‌ایم که قسط ماهانه وام ۳۵۰ تا ۴۵۰ میلیون تومانی بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان است.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید ایران گفت: دوره بازپرداخت ۵ ساله را برای بازپرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن پیش‌بینی کرده‌ایم که قسط ماهانه وام ۳۵۰ تا ۴۵۰ میلیون تومانی بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان است.

این اتفاق (اقساط ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومانی) برای این‌ است که هم بتوانیم زیست سکونتی مطلوبی برای متقاضیان داشته باشیم و هم این‌که به امکانات زیست اجتماعی آنها توجه کنیم.

  • منبع خبر : اقتصادآنلاین