دادستان عمومی و انقلاب مرکز گلستان از قطعی شدن رای پرونده متهمان فساد مالی در بنیاد مستضعفان استان خبرداد.

محمود اسپانلو ظهر پنج شنبه در گفتگو با خبرنگاران از محکومیت مدیرکل سابق بنیاد مستضعفان استان خبرداد و اظهارکرد: در این پرونده به اتهامات اختلاس و ارتشا سه نفر از کارکنان بنیاد مستضعفان استان رسیدگی و رای آنها پس از طی مراحل قانونی در شعبه چهاردهم تجدیدنظر استان، قطعی شد.

دادستان گرگان افزود: براساس رای دادگاه در این پرونده، علی شکریان فرزند ولی اله مدیر کل وقت بنیاد مستضعفان استان گلستان، در خصوص اتهام اختلاس به مبلغ دو میلیارد و ۱۴۱ میلیون و ۵۱ هزار ریال به تحمل پنج سال حبس و پرداخت جزای نقدی به مبلغ چهار میلیارد و ۲۸۲ میلیون و ۱۹۲ هزار ریال و انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مال شامل دو میلیارد و ۱۴۱ میلیون و ۵۱ هزار ریال در حق بنیاد مستضعفان محکوم شد

وی بیان کرد: این فرد در خصوص اتهام پولشویی هم به پرداخت چهار میلیارد و ۷۵ میلیون ریال در حق دولت و برای اتهام انتقال مال غیر، به تحمل چهار سال و یک روز حبس و پرداخت جزای نقدی به میزان ۱۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال در حق دولت محکوم شد.

اسپانلو افزود: دیگر محکوم این پرونده، سهرابعلی مختاری فرزند حسین کارمند این اداره نیز به اتهام مشارکت در پولشویی به پرداخت چهار میلیارد و سیصد و پانزده میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و در خصوص اتهام ارتشا، به ۱۵ ماه حبس و پرداخت ۱۵۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و انفصال موقت به مدت سه سال، محکوم شد.

وی ادامه داد: این فرد در خصوص اتهام انتقال مال غیر، به تحمل چهار سال و یک روز حبس و پرداخت هفده میلیارد و دویست و شصت میلیون ریال، جزای نقدی در حق دولت محکوم شد.

دادستان مرکز استان گلستان ادامه داد: ابراهیم قاسمی فر فرزند صادق، دیگر متهم این پرونده هم که از کارمندان این اداره است در خصوص اتهام مشارکت در پولشویی به پرداخت یک میلیارد و ۸۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شد.

وی گفت: این فرد در خصوص اتهام انتقال مال غیر به سه سال حبس و پرداخت هفت میلیارد و ۳۰۳ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت، محکوم شد.

اسپانلو بیان کرد: در این پرونده با اقدام به موقع دادگستری استان در مدت رسیدگی، ۷۴ قطعه از زمین‌های متعلق به بنیاد مستضعفان به این نهاد بازگردانده شد و متهمان هم بلافاصله پس از صدور کیفرخواست از مناصب دولتی تعلیق شدند.

  • منبع خبر : خبرگزاری مهر