عامل سازنده بین دانشگاه و دستگاه های اجرایی شهرستان راه توسعه آموزشی شهرستان را هموار می کند.

فرماندار شهرستان گنبدکاووس در مراسم تودیع و معارفه رئیس آموزشکده فنی و حرفه ای کوثر با اشاره به لزوم ارتباط فرمانداری و دانشگاه از زحمات و تلاشهای خانم مژگان میرزا تقدیر کرد و افزود: از خانم حسن زاده انتظار داریم با استفاده از ظرفیت های موجود شهرستان گام های رو به رشدی در مسیر ارتقاء دانشگاه بردارد.

مهدی دهرویه با اشاره به اینکه مدیران پیشین بر اساس توان خود فعالیت و زحماتی را برای این مجموعه کشیده اند افزود : با توجه به پتانسیل صنایع دستی شهرستان یکی از اهداف توسعه رشته های تحصیلات تکمیلی در این دانشگاه است

وی همچنین گفت: تعامل سازنده بین دانشگاه و دستگاه های اجرایی شهرستان راه توسعه آموزشی شهرستان را هموار می کند.

وی ضمن آرزوی توفیق برای سرپرست جدید این مرکز آموزش عالی از مدیر قبلی دانشگاه برای اقدامات صورت گرفته قدردانی کرد سپس حکم سرپرستی رئیس دانشگاه به خانم حسن زاده تقدیم شد.

 

مراسم تودیع و معارفه رئیس آموزشکده فنی و حرفه ای دختران کوثر گنبد برگزار شد