جوندگان صحرایی به عنوان مخزن بیماری سالک شناخته می شوند و برای کنترل این بیماری لازم است تا طرح مبارزه با جوندگان در مناطق آلوده انجام شود.

دکتر عبدالرحیم پالیده، سرپرست مرکز بهداشت گنبدکاووس در این زمینه گفت : جوندگان صحرایی به عنوان مخزن بیماری سالک شناخته می شوند و برای کنترل این بیماری لازم است تا طرح مبارزه با جوندگان در مناطق آلوده انجام شود.

وی افزود: این طرح همه ساله در ۲ نوبت و در ماههای خرداد و شهریور با مشارکت مرکز بهداشت، بخشداری ها، دهیاری ها ، شهرداری اینچه برون،پاسگاه های مرزی، گمرک و پایانه مرزی و سایر ارگان های مرتبط در شهرستان انجام می شود
از اول شهریور؛ مرحله دوم طرح، در کانون های شناسایی شده بخش مرکزی و بخش داشلی برون در حال اجرا می باشد.

  • منبع خبر : روابط عمومی مرکز بهداشت گنبد