ییس سازمان جهاد کشاورزی گلستان گفت: مرحله سوم طرح هوشمندسازی مدیریت یارانه آرد و نان در نانوایی های این استان آغاز شد که بر مبنای آن تا ۳۰ درصد کارمزد روزانه توسط دولت به نانوایان پرداخت می‌شود.

محمد برزعلی در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: مرحله اول طرح هوشمند سازی مدیریت یارانه آرد و نان با نصب و واگذاری کارتخوان هوشمند به نانوای‌ها انجام و در مرحله دوم استخراج تراکنش نان از طریق کارتخوان صورت گرفت که دولت طبق فروش روزانه نان ۱۵ درصد کارمزد به نانوایان پرداخت می‌کرد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی گلستان اظهار کرد: در مرحله سوم اجرای این طرح که شناورشدن سهمیه آرد و نان است ۳۰ درصد کارمزد روزانه توسط دولت به نانوای‌ها پرداخت می شود.

وی بیان کرد: در مرحله سوم و شناور شدن سهمیه آرد، سهمیه بر اساس عملکرد ماهانه و تراکنش فروش نان ماه قبل نانوایان محاسبه می‌شود که در صورت فروش کمتر نان، سهمیه آرد نیز کم خواهد شد.

برزعلی افزود: در مرحله سوم، نانوایان حق فروش نان بدون کارت بانکی را ندارند و برای کسانی که کارت بانکی در اختیار ندارند یک کارت خرید نان به نانوایان داده می‌شود که از طریق آن فروش نان انجام شود.

وی ادامه داد: بازرسی و نظارت بر این طرح از طریق سیستم هوشمند مدیریت آرد و نان و بازرسی حضوری و گزارش مردمی انجام خواهد شد و مردم در صورت مشاهد تخلفات نانوایان به واحد بازرسی جهاد کشاورزی یا تعزیرات و یا اتحادیه نانوایان و اتاق انصاف مراجعه کنند.

  • منبع خبر : خبرگزاری ایرنا