برای مبارزه با آبخوان خواری امسال تاکنون ۳۰۰ چاه غیر مجاز در گلستان مسدود شده است.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای گلستان گفت: برای کاهش آسیب‌های خشکسالی و بحران آب، این چاه‌ها بسته شده است.

جواد تیموری افزود:چاه‌های غیر مجاز با همکاری دادگستری، پلیس و دستگاه‌های مرتبط مسدود می‌شود.

او افزود: در استان حدود ۱۶ هزار حلقه چاه بدون پروانه و غیرمجاز وجود دارد که حدود ۱۵۰ میلیون مترمکعب معادل ۱۳ درصد از آب‌های استان از طریق این چاه‌ها، به صورت غیر قانونی استحصال می‌شود.

وی گفت: بهره‌برداری از چاه‌های غیر مجاز موجب افت سطح آب زیرزمینی، کاهش آب دهی چاه‌های مجاز مجاور و برهم زدن تعادل منابع و مصارف آب زیرزمینی در منطقه می‌شود.

به گفته تیموری سال گذشته نیز برای صیانت از منابع آب زیرزمینی ۵۳۰ چاه غیر مجاز در گلستان مسدود شد.

  • منبع خبر : صداوسیما