در مراسمی با حضور حسن عابدینی معاون امور استان‌های سازمان صداوسیما رسول شکری نیا به عنوان مدیرکل صداوسیمای مرکز گلستان معرفی شد.

در مراسمی با حضور حسن عابدینی معاون امور استان‌های سازمان صداوسیما رسول شکری نیا به عنوان مدیرکل صداوسیمای مرکز گلستان معرفی شد.

در این جلسه از خدمات حدود ۴ ساله محمد منتظرحجت مدیرکل سابق مرکز گلستان قدردانی شد.

رسول شکری نیا مدیرکل جدید صدا و سیمای مرکز گلستان از کارشناسان ارشد حوزه رسانه است.