۱۷ پروژه شامل ۱۵ مدرسه، یک مرکز فناوری دانش آموزی و یک استخر دانش آموزی در ابتدای مهر تحویل آموزش و پرورش استان خواهد شد.

مدیرکل نوسازی مدارس گلستان: ۱۷ پروژه شامل ۱۵ مدرسه، یک مرکز فناوری دانش آموزی و یک استخر دانش آموزی در ابتدای مهر تحویل آموزش و پرورش استان خواهد شد.

برای تجهیز این مدارس ۸۵ میلیارد تومان هزینه شده و تا پایان سال هم ۱۳۰ کلاس به ظرفیت مدارس گلستان اضافه می‌شود.

  • منبع خبر : مهر