پیگیری در مورد نتیجه بررسی دوربین‌های مداربسته پیرامون مسمومیت دختران و استرس و ترسی که به دانش‌آموزان شهر وارد شده

توئیت فریدون قارئی، سردبیر پایگاه اخبار گنبد‌ در مورد نتیجه بررسی دوربین‌های مداربسته پیرامون مسمومیت دختران و استرس و ترسی که به دانش‌آموزان شهر وارد شده

 

نتیجه بررسی دوربین‌های مداربسته پیرامون مسمومیت دختران گنبدی

  • نویسنده : فریدون قارئی