یکی از اقدامات ماندگار و مهم بنیاد مسکن صدور سند مالکیت روستایی بوده که در این راستا با همکاری اداره ثبت و اسناد تعداد ۱۸ هزار جلد سند مالکیت روستایی صادر و تحویل مردم روستا شده است.

رئیس بنیاد مسکن گنبدکاووس گفت: با تفاهم‌نامه انجام شده با بنیاد علوی کار نقشه‌برداری از تعداد ۱۱۰ روستای گنبدکاووس که در مالکیت بنیاد علوی بوده به اتمام رسیده و پرونده آنها برای صدور سند تشکیل شده است.

مرتضی صابری: یکی از اقدامات ماندگار و مهم بنیاد مسکن صدور سند مالکیت روستایی بوده که در این راستا با همکاری اداره ثبت و اسناد تعداد ۱۸ هزار جلد سند مالکیت روستایی صادر و تحویل مردم روستا شده است.

وی تصریح کرد: صدور سند مالکیت در روستاها سبب مراودات اقتصادی مردم روستا و جلوگیری از نزاع‌ها و منازعات در روستاها خواهد شد.

  • منبع خبر : فارس