چند روزی است بحث والیبال که رشته ورزشی اصلی و پرطرفدار شهرستان گنبدکاووس است داغ شده است.

چند روزی است بحث والیبال که رشته ورزشی اصلی و پرطرفدار شهرستان گنبدکاووس است داغ شده است.

جدای از اینکه چرا و به چه دلیل این‌ تیم در فصل گذشته به دسته پایین‌تر سقوط کرد، حالا با فرض خریدن‌ سهمیه حضور در لیگ برتر کشور، بسیاری از دوستدارانِ والیبال می‌گویند اگر بار دیگر نحوه بستن قراردادها غیرشفاف و بدون‌ِ نظارت باشد این‌‌ تیم‌ وضع‌ بهتری از‌ سال قبل نخواهد داشت.

یکی‌از همشهریان‌ به سردبیر پایگاه اخبار گنبد گفت که بهتر است نحوه بستن قراردادها و انتخاب بازیکن‌ و مربی شفاف و با نظارت نهادهای مرتبط صورت گیرد چرا که‌ بودجه این‌ تیم‌ حالا چه کم‌ یا چه زیاد مستقیما از جیب مردم‌ می رود و باید با شفافیت بیشتر و دقیق و حساسیت بیشتر هم‌ بازیکنان با کیفیت و آینده دار و هم مربیان قوی انتخاب‌ گردند که بار دیگر شادی و هیجان و امید به سکوهای سالن المپیک گنبد برگردد.

  • نویسنده : فریدون قارئی