۲ هزار۵۰۰ کیلومتر از لوله های فرسوده، ۱۷ درصد آب آشامیدنی را به هدر می دهد که این رقم در متوسط جهانی ۹ تا ۱۲ درصد است.

معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضلاب گلستان با اعلام این خبر گفت: ۱۲ هزار کیلومتر شبکه توزیع و خطوط انتقال وظیفه هدایت آب از چاه های آب آشامیدنی به منازل شهروندان و روستانشینان را عهده دارد که ۲ هزار۵۰۰ کیلومتر از این مسیر فرسوده و نیازمند بازسازی و مرمت است.

داوود احمدی نصرآبادی افزود: این۲ هزار۵۰۰ کیلومتر لوله های فرسوده ۱۷ درصد آب آشامیدنی را به هدر می دهد که این رقم در متوسط جهانی ۹ تا ۱۲ درصد است..

وی افزود: برای نوسازی این۲ هزار۵۰۰ کیلومتر شبکه فرسوده ۲۵ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

احمدی نصرآبادی گفت: برای مرمت و بهسازی خطوط انتقال در مناطق شهری حدود ۱۵ میلیارد ریال به ازای یک کیلومتر خط انتقال اعتبار نیاز است که در مجموع برای هزار و ۱۰۰ کیلومتر شبکه انتقال فرسوده شهری رقمی معادل ۱۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار برآورد شد که رقم تخصیص داده شده در این خصوص در سال گذشته بسیار اندک و معادل ۵۰ میلیارد ریال بوده است.

  • منبع خبر : صداوسیما