معاون سازمان نظام پزشکی گفت: برخی، پزشکان را به گریز مالیاتی متهم می‌کنند؛ در حالی که چنین چیزی درست نیست.

معاون سازمان نظام پزشکی گفت: برخی، پزشکان را به گریز مالیاتی متهم می‌کنند؛ در حالی که چنین چیزی درست نیست.

برای هیچ یک از گروه‌های پزشکی معافیت مالیاتی نداشته‌ایم.

گران شدن خدمات درمان باعث شده که حاشیه سود جامعه پزشکی کاهش یابد.

تخلفات مالیاتی در جامعه پزشکی کمتر از سایر اقشار است.

  • منبع خبر : اقتصادآنلاین