پل‌ کاملا زیر آب مانده و حتی قابل مشاهده هم‌ نیست.

پل‌ جاده گنبد به کلاله اینبار هم کاملا زیر آب مانده و حتی قابل مشاهده هم‌ نیست.

همشهریان دقت فرمایند‌ همانطور که چند ساعت گذشته هم خبر دادیم این مسیر تا اطلاع ثانوی مسدود می باشد.

وضعیت پل بایلر در جاده گنبد   کلاله

  • نویسنده : فریدون قارئی