مدیر شبکه بهداشت و درمان گنبدکاووس از قرمز بودن وضعیت ۱۵ منطقه شهرستان از نظر اطلس جمعیتی خبر داد و گفت: باید اقدامات فرهنگی برای تشویق فرزندآوری در این مناطق در حوزه ۱۱ خانه بهداشت روستایی و چهار پایگاه سلامت شهری انجام شود.

فرهاد بدیعی روز شنبه در نشست ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گنبدکاووس اظهارکرد: این شهرستان بر اساس استاندارسازی که از نظر آماری در اطلس جمعیت گلستان انجام شده رتبه ششم را میان ۱۴ شهرستان دارد.

وی با تاکید بر اینکه ارزیابی کلی شهرستان‌ها در اطلس جمعیتی استان بر اساس شاخصه‌هایی مانند باروری کلی و عمومی و رشد طبیعی جمعیت انجام می‌شود، ادامه داد: طبق آمار این شهرستان در حوزه روستایی رتبه سوم و در حوزه شهری رتبه پنجم را از نظر رشد جمعیت دارد و رشد جمعیت شهری گنبدکاووس حدود ۸۹ صدم است.

مدیر شبکه بهداشت و درمان گنبدکاووس آمار رشد کلی جمعیت این شهرستان را ۱.۲۸ اعلام و بیان کرد: برای اینکه بتوانیم به حداقل جایگزینی جمعیت برسیم خانواده‌های شهرستان نباید کمتر از سه فرزند داشته باشند در غیر این صورت به‌زودی با پدیده سالمندی جمعیت مواجه خواهیم شد.

بدیعی تسهیل ازدواج و تشویق به فرزندآوری را از جمله راهکارهای تغییر مثبت نرخ رشد جمعیت دانست و بیان کرد: باید نظارت جدی بر روند پرداخت وام فرزندآوری انجام شود و در کنار آن ادارات هم تا جایی که امکان دارد شرایط کاری را برای خانم‌های باردار تسهیل‌ کنند.

عبدالرحیم پالیده تاکید کرد: لازم است دلایل کاهش نرخ ازدواج و فرزندآوری بررسی و با همکاری کارشناسان مراکز بهداشت، بهزیستی و آموزش و پرورش به صورت متمرکز با اولویت جوانان کلاس‌های آموزش مهارت‌های زندگی برگزار شود.

فرماندار گنبدکاووس هم تهیه اطلس جمعیتی استان گلستان را یک اقدام خوب برای برنامه ریزی در مسیر حمایت از جوانی جمعیت دانست و گفت: بیشترین آمار رشد جمعیت مربوط به خانواده‌ها سنتی است و در مناطق برخوردار شهری آمار فرزندآوری کمتر شده که باید دلایل شکل گیری این وضعیت توسط دستگاه‌های عضو ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت آسیب شناسی شود.

مهدی دهرویه افزود: سمن‌های فعال در حوزه فرزندآوری و جوانی جمعیت باید مشخص و در نشست‌های ستاد برای ارائه راهکار و برنامه‌های پیش رو دعوت شوند.

وی اظهارکرد: دستگاه‌های متولی در کنار سمن‌ها با رسیدن به یک اجماع بر اساس رویکرد مشخص باید برای بهبود وضعیت رشد جمعیت شهرستان تلاش کنند.

گنبدکاووس با ۴۱۱ هزار نفر جمعیت به عنوان دومین شهرستان استان در شرق گلستان واقع است.

  • منبع خبر : خبرگزاری ایرنا