پدیده نادر دو رنگین کمان همزمان در جنوب غربی گنبدکاووس

پدیده نادر دو رنگین کمان همزمان در جنوب غربی گنبدکاووس

  • نویسنده : طاهر زیتونلی