تنها چند ساعت پس از انتشار خبر هدررفت آب شرب در روستای سلاق قلیچ تپه واقع در بخش مرکزی گنبدکاووس در پایگاه خبری اخبار گنبد مشکل هدررفت آب در تاسیسات آب شرب این روستا رفع گردید.

تنها چند ساعت پس از انتشار خبر هدررفت آب شرب در روستای سلاق قلیچ تپه واقع در بخش مرکزی گنبدکاووس در پایگاه خبری اخبار گنبد مشکل هدررفت آب در تاسیسات آب شرب این روستا رفع گردید.

 

خبر منتشر شده در پایگاه اخبار گنبد:

هدررفت آب شرب در روستای سلاق قلیچ تپه واقع در بخش مرکزی گنبدکاووس

 

فیلم پیگیری و رفع مشکل:

  • نویسنده : فریدون قارئی