شانزدهمین جشنواره اقوام در حالی در گرگان به اتمام رسید که امسال دومین سالی بود که گنبدکاووس از برگزاری این جشنواره حذف شد.

شانزدهمین جشنواره اقوام در حالی در گرگان به اتمام رسید که امسال دومین سالی بود که گنبدکاووس از برگزاری این جشنواره حذف شد.

سال‌های گذشته این جشنواره پس از گرگان در گنبدکاووس نیز برگزار می‌شد که با استقبال فراوان مردم گنبدکاووس و شرق استان روبرو می‌شد که امسال نیز بدون ذکر هیچ دلیلی این جشنواره در‌ گنبدکاووس برگزار نشد آن هم‌ درست زمانی‌ که نیاز به ایجاد شور و نشاط و شادی در جامعه داریم.

چرا گنبدکاووس از محل برگزاری جشنواره اقوام حذف شد؟ چرا گنبدکاووس از محل برگزاری جشنواره اقوام حذف شد؟ چرا گنبدکاووس از محل برگزاری جشنواره اقوام حذف شد؟ چرا گنبدکاووس از محل برگزاری جشنواره اقوام حذف شد؟

  • نویسنده : فریدون قارئی