ارزش ریالی این قارچ ترافل کشف شده ۳۱ میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده نیروی انتظامی گلستان گفت: مامورین انتظامی آزادشهر در ایست و بازرسی پاسگاه تیل‌آباد یک دستگاه خودرو نیسان۸۸۰ کیلوگرم قارچ ترافل قاچاق کشف کردند.
سردار سرتیپ دوم ستاد محمدسعید فاضل‌دادگر اظهار داشت: ارزش ریالی این قارچ ترافل کشف شده ۳۱ میلیارد ریال برآورد شده است.

  • منبع خبر : ایرنا