گلایه گنبدی ها برای مورد صدور قبض‌های گاز با مبالغ نجومی و زیاد برای تعداد قابل توجهی از همشهریان در گنبدکاووس

توئیت فریدون قارئی، سردبیر پایگاه اخبار گنبد‌ در مورد صدور قبض‌های گاز با مبالغ نجومی و زیاد برای تعداد قابل توجهی از همشهریان در گنبدکاووس

 

گلایه گنبدی ها از مبالغ نجومی قبض گاز

  • نویسنده : فریدون قارئی