حدود ۲ میلیون نفر جزو سه دهک پایین هستند و باید رایگان بیمه شوند.

حمزه ای، معاون وزارت رفاه: برآورد ما این است که بر اساس آمار تا پایان سال ۱۴۰۰، حدود ۵.۴ میلیون نفر بیمه پایه درمان ندارند که حدود ۲ میلیون نفر جزو سه دهک پایین هستند و باید رایگان بیمه شوند.

شناسایی افراد نیازمند و فاقد پوشش بیمه برای بیمه شدن رایگان اولویت وزارت رفاه است و به زودی آخرین آمار افراد فاقد پوشش بیمه ای با همکاری سازمان بیمه سلامت استخراج و اعلام می‌شود.

  • منبع خبر : باشگاه خبرنگاران