فرماندار گنبدکاووس در جلسه شورای آرد و نان این شهرستان با اشاره به فعالیت ۳۴ نانوایی بدون مجوز در این شهرستان افزود: این واحدها باید هر چه زودتر نسبت به اخذ مجوز اقدام کنند در غیر این صورت واحد آنها پلمپ خواهد شد.

فرماندار گنبدکاووس در جلسه شورای آرد و نان این شهرستان با اشاره به فعالیت ۳۴ نانوایی بدون مجوز در این شهرستان افزود: این واحدها باید هر چه زودتر نسبت به اخذ مجوز اقدام کنند در غیر این صورت واحد آنها پلمپ خواهد شد.

مهدی دهرویه با تاکید بر ضرورت تداوم نظارت بر خبازیها گفت: از ۳۷۴ نانوایی شهرستان ۳۳۴ نانوایی مجهز به دستگاه کارتخوان هوشمند یارانه نان هستند.

وی افزود: ۴۰ نانوایی هنوز دستگاه کارتخوان هوشمند ندارند که باید نسبت به تهیه آن اقدام کنند.

در این جلسه بعد از بحث و تبادل نظر اعضا دستور پلمپ یک نانوایی متخلف و کسر سهمیه آن صادر شد.