این اعتبارات صرف خرید تجهیزات اداری و آموزشی برای مدارس، تکمیل چند واحد آموزشی و استخر دانش آموزی این شهرستان می‌شود.

مدیر آموزش و پرورش گنبدکاووس: این اعتبارات صرف خرید تجهیزات اداری و آموزشی برای مدارس، تکمیل چند واحد آموزشی و استخر دانش آموزی این شهرستان می‌شود.

از مبالغ تخصیص یافته سفر دولت به گلستان ۲۰۰ میلیارد ریال در بخش مدارس است که ۲۱ میلیارد ریال آن صرف خرید تجهیزات اداری، ورزشی و آموزشی برای مدارس، ۸۰ میلیارد ریال آن جهت تکمیل ۹ واحد آموزشی در مناطق شهری و روستایی، ۵۵ میلیارد ریال برای مشارکت در ساخت چهار مدرسه روستایی خیرساز و ۴۴ میلیارد ریال هم صرف پرداخت دیون پیمانکاران می‌شود.

  • منبع خبر : ایرنا