اهمیت اینجا غیر از همه دلایل مهمِ دیگر، زمانی مشخص میشه که اگر بطور کامل‌ خشک بشه، یک منبع بالقوه بزرگی از ریزگردها به آنچه که قبلا تو و اطراف استانمون داشتیم‌ اضافه میشه!

مدیر بنادر و دریانوردی گلستان: برای لایروبی کانال «آشوراده» ایجاد چهار دیاک (محل دپو گل و لای) پیش‌بینی شده که دو ایجاد دایک در نواحی شمالی کانال رو به اتمام است.
ایجاد دایک‌های سه در خلیج گرگان و چهار در سواحل بندرترکمن واقع در جنوب کانال «آشوراده» قرار دارد که مجوز اجرای عملیات آن دریافت شده و بدون وقفه تداوم می‌یابد.

پانوشت : اهمیت اینجا غیر از همه دلایل مهمِ دیگر، زمانی مشخص میشه که اگر بطور کامل‌ خشک بشه، یک منبع بالقوه بزرگی از ریزگردها به آنچه که قبلا تو و اطراف استانمون داشتیم‌ اضافه میشه!