با کمک کارشناسان مرکز بهداشت گلستان امسال ۵۰ مادر از سقط عمدی جنین منصرف شدند و فرزند خود را به دنیا آوردند.

رئیس مرکز بهداشت استان گلستان گفت: در راستای اجرای ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت طرح کاهش و پیشگیری از سقط عمدی جنین در مرکز بهداشت گلستان اجرایی شد که در این راستا ۹ ماهه اول امسال ۵۰ مادر از سقط عمدی جنین خود منصرف شدند و فرزند خود را به دنیا آوردند.

موسی الرضا شبیهی افزود: برگزاری کارگاه‌های کاهش و پیشگیری از سقط عمدی جنین، ارائه مشاوره انصراف از سقط به مادران باردار و اجرای آن در سیستم بهداشتی، برگزاری کمیته فصلی دانشگاهی سقط عمدی جنین از جمله اقداماتی است که مرکز بهداشت استان در راستای جلوگیری از سقط عمدی جنین انجام می‌دهد.

  • منبع خبر : باشگاه خبرنگاران جوان