شماره تلفن محمد شهرکی خیر گنبدی - پایگاه اخبار گنبد
نقش پررنگ رئیس هیئت مدیره مجمع خیرین گلستان در نشست مجمع عمومی خیرین کشور ۰۵ خرداد ۱۴۰۲
محمد شهرکی، رئیس هیئت مدیره مجمع خیرین گلستان

نقش پررنگ رئیس هیئت مدیره مجمع خیرین گلستان در نشست مجمع عمومی خیرین کشور

محمد شهرکی، رئیس هیئت مدیره مجمع خیرین گلستان در این نشست گفت: خیر واقعی شهدایی هستند که خون شان را نذر و جان شان را برای حفظ ارزش ها و دستاوردها فدا کردند تا خرمشهـرها دست دشمنان تا دندان مسلح نماند.