صنایع دستی ترکمن - پایگاه اخبار گنبد
هنر چیق‌بافی ترکمن‌صحرا در اسارت تکنولوژی و شهرنشینی ۰۲ آبان ۱۴۰۱
یکی از صنایع دستی ترکمن‌ها که حال ناخوشی دارد، هنر تولید و بافت چیق و آلاچیق است

هنر چیق‌بافی ترکمن‌صحرا در اسارت تکنولوژی و شهرنشینی

چیق‌بافی و ساخت آلاچیق به عنوان هنر بومی و ریشه‌دار ترکمن‌صحرا در سال‌های اخیر به سبب رشد روزافزون تکنولوژی، کنارآمدن با مظاهر زندگی مدرن و شهری و بی‌میلی برای استفاده از این هنر از سوی بومیان در آستانه فراموشی قرار گرفت و نشانه‌های این صنعت دیرینه در منطقه آرام آرام برچیده شد.