قارچ ترافل در ایران - پایگاه اخبار گنبد
۱۴۰ کیلو ترافل قاچاق در گنبد کاووس کشف شد ۲۸ فروردین ۱۴۰۲
فرمانده انتظامی گلستان

۱۴۰ کیلو ترافل قاچاق در گنبد کاووس کشف شد

فرمانده انتظامی گلستان از کشف ۱۴۰ کیلو ترافل قاچاق در گنبد کاووس خبر داد.