ناباروری زنان - پایگاه اخبار گنبد
فقط یک مرکز درمان ناباروری در استان گلستان وجود دارد ۲۰ آذر ۱۴۰۱
بحران کمبود پزشک متخصص در گلستان

فقط یک مرکز درمان ناباروری در استان گلستان وجود دارد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان، متوسط نرخ باروری در استان را بالاتر از متوسط کشوری دانست و گفت: گلستان تنها یک مرکز درمان ناباروری دارد.