علی کاووسی با بیان این که بیماری نیوکاسل ناشی از آلودگی ویروسی می باشد و درمان قطعی ندارد گفت : موثرترین روش برای کنترل و پیشگیری از این بیماری واکسیناسیون است.

سرپرست اداره کل دامپزشکی گلستان گفت: این طرح با همکاری دهیاران روستا ها انجام خواهد شد.

علی کاووسی با بیان این که بیماری نیوکاسل ناشی از آلودگی ویروسی می باشد و درمان قطعی ندارد گفت : موثرترین روش برای کنترل و پیشگیری از این بیماری واکسیناسیون است.

وی افزود: واکسن این بیماری از نوع مقاوم به حرارت است و به صورت خوراکی داده می شود.

سرپرست دامپزشکی گلستان از روستائیان خواست با گروه های دامپزشکی همکاری کنند.
او افزود: در گلستان بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار قطعه طیور بومی وجود دارد که انتظار می رود واکسیناسیون علیه بیماری نیوکاسل برای تمام طیور انجام شود.

 

  • منبع خبر : صداوسیما