کشاورزی بدون استفاده از کود، بذر و سم، کیفیت و کمیت محصول را کاهش می‌دهد و این سیاست دولت و وزارت جهاد کشاورزی برای اقتصاد کشاورزی نیست که یک کشاورز فقط برای معیشت شخصی خود کار کند.

سرپرست شرکت خدمات حمایتی؛ سیدصمد ضیائی: کشاورزی بدون استفاده از کود، بذر و سم، کیفیت و کمیت محصول را کاهش می‌دهد و این سیاست دولت و وزارت جهاد کشاورزی برای اقتصاد کشاورزی نیست که یک کشاورز فقط برای معیشت شخصی خود کار کند.

سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان با بیان اینکه امنیت غذایی وابسته به تولید پایدار است و باید به فکر امنیت غذایی جامعه باشیم، رعایت نکردن اصول تغذیه مناسب خاک را از دلایل اصلی نبود پایداری تولید و سپس واردات محصولات کشاورزی برشمرد و ادامه داد: به خاکی که ۴۵ درصد مواد معدنی، ۵ درصد مواد آلی، ۲۵ درصد آب و ۲۵ درصد هوا دارد، خاک خوب گفته می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه خاک استان گلستان خاکی است که ماده آلی آن زیر یک درصد است، افزود: بنابراین در استان باید کود شیمیایی در ترکیب با کودهای آلی و کودهای زیستی قرار بگیرند تا پایداری ایجاد شود و خاک برای زنده ماندن، دچار چالش نشود.

  • منبع خبر : ایسنا