یحیی عباسی رئیس شورای اسلامی شهر گنبدکاووس در مراسم جشن هفته وحدت گفت: برای کاهش بار ترافیک شهری به دنبال انتقال جمعه بازار گنبدکاووس به مکانی جدید و همچنین یک طرفه کردن خیابان‌های آیت الله طالقانی و سرابی و همچنین ساخت پل‌های روگذر میدان امام علی و بسیج هستیم.

یحیی عباسی رئیس شورای اسلامی شهر گنبدکاووس در مراسم جشن هفته وحدت گفت: برای کاهش بار ترافیک شهری به دنبال انتقال جمعه بازار گنبدکاووس به مکانی جدید و همچنین یک طرفه کردن خیابان‌های آیت الله طالقانی و سرابی و همچنین ساخت پل‌های روگذر میدان امام علی و بسیج هستیم.

  • نویسنده : فریدون قارئی